Opmerking

De afbeeldingen en bouwtypes die zijn opgenomen in deze publicatie zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en mogen niet gëinterpreteerd worden als installatierichtlijnen. Raadpleeg daarvoor de nieuwste Cembrit installatiehandleidingen op www.cembrit.be.
Alle afbeeldingen op deze website zijn digitaal gemodelleerd en zo natuurgetrouw mogelijk gemaakt. Deze kunnen echter licht afwijken van de echte structuren en kleuren van de producten. Neem contact op met uw plaatselijke Cembrit kantoor of bezoek onze website 'www.cembrit.be' en bestel vandaag nog een gratis staal.

Het beste resultaat is een toestel te gebruiken met een schermbreedte van minimaal 1024 pixels (iPad of groter).